ReadyPlanet.com
dot dot
เกี่ยวกับเรา

       บ้านกุ้งแม่น้ำโฮมสเตย์  เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่ 42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม บรรยากาศสวยงามน่าพักผ่อนตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง  บ้านกุ้งแม่น้ำโฮมสเตย์ไม่ใช่แค่เป็นเพียงที่พักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ยังเป็นศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือที่เรียกว่า "กลุ่มอนุรักษ์กุ้งแม่น้ำ"

 

 

บทความ 

 

ฉากชีวิตโรงละครปากท้อง

ไปแล้ว (อยาก) ไปอีก บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์  

ปล่อยกุ้งก้ามกรามคืนแหล่งน้ำ สู่แนวคิดฟื้นอาชีพพรานเบ็ดแม่กลอง 

"เสือทับ"(เอ-อนุชา) บุกแหล่งกุ้งก้ามกราม ใหญ่สุดในประเทศ ใน “เส้นทางเศรษฐี...คู่ซี้พาตะลุย”

 

 

    Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์&รีสอร์ท
42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3472-5088 , 08-1745-3318
E-Mail :Klinamalee2212@hotmail.com