ReadyPlanet.com
dot dot
โปรแกรมที่ 5 เที่ยวชมปากอ่าวแม่น้ำ ป่าชายเลน ริมแสม วิถีชีวิตชาวประมง article

                เที่ยวชมปากอ่าวแม่น้ำ ป่าชายเลน ริมแสม วิถีชีวิตชาวประมง ไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทร ไหว้พระวัดจุฬามณี  ดูความเป็นอยู่ของชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม  ศึกษาแหลงนิเศทางทะเลและป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์แพคเกจของชวนเที่ยว

โปรแกรมที่ 1 เที่ยวไหว้พระ 5 วัด article
โปรแกรมที่ 2 เที่ยวไหว้พระ 9 วัด article
โปรแกรมที่ 3 เที่ยวชมธรรมชาติรอบเกาะ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านอัมพวา article
โปรแกรมที่ 4 เที่ยวชมตลาดน้ำดำเนิน วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง โบสถ์วัดคริตส์ article
โปรแกรมกลางคืน เที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา และชมหิ่งห้อย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์&รีสอร์ท
42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3472-5088 , 08-1745-3318
E-Mail :Klinamalee2212@hotmail.com