ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมตกปลาตกกุ้ง article

กิจกรรมตกปลาตกกุ้ง  อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราแนะนำให้ท่าน  ที่รักในการตกปลา  และท่านอาจจะตะลึงกับขนาดของปลาที่อยู่ในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท่าน้ำของบ้านกุ้งแม่น้ำของเรา  ซึ่งท่านสามารถที่จะตกมันขึ้นมาได้ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เทียวอัมพวา เวลาฝนลง
สาธิตการเพาะเลี้ยงและตกกุ้งแม่น้ำ article
บรรยากาศของเรา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์&รีสอร์ท
42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3472-5088 , 08-1745-3318
E-Mail :Klinamalee2212@hotmail.com